26 september 2015

002

PORTIERSLOGE | NINO CHUTKERASHVILI
011013
Haar culturele achtergrond, rituelen, geschiedenis, taal, symboliek, tijd, poëzie, de brug tussen droom, herinnering en realiteit, de ruimte tussen feit en fictie, zijn de onderwerpen in het werk van de in Georgië geboren Nino Chutkerashvili. Ze is op zoek naar de zinnelijkheid en zintuiglijkheid van herinneringen. In haar films en performances is er altijd een focus op betekenisgeving. Veel objecten en bewegingen hebben een symbolische lading, maar de ware betekenis blijft verborgen en geheimzinnig. Nino Chutkerashvili is deze zomer afgestudeerd aan de HKU Utrecht / Fine Art.
INFO : www.pinterest.com/portiersloge/
WEBSITE : www.ninochutkerashvili.tumblr.com
CURATOR : Mirjam Geelink

DE KLEINE KAPEL | SUZAN DRUMMEN
SD

Suzan Drummen maakt schilderijen, fotoʼs, films, installaties en werken in de openbare ruimte. Al spelend met ruimte, illusie en optische effecten, wordt onderzocht wat het oog nog bevatten kan, maar ook de grenzen van schoonheid en bekoring: wanneer is een beeld verleidelijk, wanneer overrompelend en wanneer afstotend? Voor de Kapel maakt ze een installatie met glimmende materialen die los op de vloer geplaatst worden.
INFO : www.pinterest.com/brieked/
WEBSITE : www.suzandrummen.nl
CURATOR : Brieke Drost

MIR | OSCAR LOURENS
014a
017a
Gedurende zijn hele kunstenaarschap probeert Lourens de wereld te doorgronden door deze consequent en systematisch op te meten. Met de precisie van een wetenschapper ontleedt hij de architecturale werkelijkheid in meetbare eenheden. Ruimtes worden verkleind tot schaalmodellen, schaalmodellen worden vergroot tot reële maten. Hoewel zijn modellen en plattegronden een uitkomst zijn van het exact meten van de werkelijkheid, ontstaat er in het werk altijd een nieuwe werkelijkheid, een die kernachtiger lijkt te zijn dan de reële.
In de MIR toont hij een nieuw en uitgebalanceerd werk waarin de gebouwen van de Buitenplaats Koningsweg, die op termijn afgebroken gaan worden, een promenente rol vervullen.
INFO : www.mirproject.nl
WEBSITE : www.oscarlourens.nl
CURATOR : Alphons ter Avest

TRANSMUTE24 | ANKE VAN DEN BRINK
021b
021a
In het leegstaande en lekkende voormalige slaapverblijf KKN24 is van verschillende kunstenaars site specific werk te zien. Mos, vocht en schimmel in overvloed behalve op het nieuwe werk van Anke van den Brink. Na het tonen van een aantal videowerken heeft ze nu gekozen om de ruimte zelf onder handen te nemen. Het begin van een nieuwe cyclus. Deze editie is het object en de kunst permanent te bezoeken, op eigen houtje of tijdens een rondleiding.
INFO : www.facebook.com/transmute24
WEBSITE : www.flickr.com/photos/transmute24
WEBSITE : www.ankevandenbrink.nl/
CURATOR : BiOP

GUESTROOM | THOMAS BAKKER
021f021d
De tijdelijke installaties van Thomas Bakker zijn opgebouwd uit foto’s, dia’s, geprojecteerde film- en videofragmenten, die worden samen gebracht in het atelier, gecombineerd en specifiek geplaatst met objecten in de tentoonstellingsruimte. Sterk beïnvloed door cinema en architectuur toont zijn werk minimale verhaallijnen in de ruimte. Een soort containers van tijd. Deze minimale verhaallijnen hebben betrekking op de klassieke media; schilderen, sculptuur, fotografie en film. Bakker maakt gebruik van hun individuele kenmerken en probeert deze met elkaar te vermengen.
INFO : www.facebook.com/GR1011
WEBSITE : www.thomasbakker.com
CURATOREN : Sibylle Eimermacher, Jeroen Glas, Oscar Lourens

CODE ROOD BOOK024
025
Bij de GUESTROOM stond wederom een tafel met daarop publicaties van kunstenaars die tijdens CODE ROOD geëxposeerd hebben of anderszins betrokken zijn.

STICHTING VERBORGEN LANDSCHAP | ERIK ODIJK
036
035

Op Code Rood geeft Erik Odijk een referaat over de Arcadische Dualiteit naar aanleiding van een studiereis naar de VS in 2007. Deze reis en bijbehorende studie bracht hem op het pad waarin zijn werk zich nog steeds ontwikkelt en verdiept. Hieraan gekoppeld geeft hij een uiteenzetting over ‘The Academy of the Sublime’ en het praktische uitvloeisel hiervan in de context van zijn onderzoek naar het verborgen landschap.
WEBSITE : www.verborgenlandschap.nl & www.erikodijk.nl
ORGANISATIE : Hans Jungerius & Caro Delsing

PROPOSALBASE | ERIK ODIJK
Het eerste voorstel om buiten het terrein een kunstwerk te realiseren. Odijk, die als verkenner voor Verborgen Landschap het terrein rond Buitenplaats Koningsweg heeft verkend, wil in de rand van de bomenarchipel ten noorden van de Rolbaan een introspectieput laten graven. Laten we mensen geld doneren voor het graafwerk of vragen we om persoonlijke graafuren? Gaat het om het graven zelf of om de schatten die we tegen komen? Gaat ProposalBase semi-legaal graven of toestemming vragen bij de gemeente? Erik Odijk laat ProposalBase kritisch naar zichzelf kijken.
WEBSITE : www.proposalbase.org
CURATOREN : Jeroen Glas & BiOP

GARAGE ROYAL
Pizza’s en iets lekkers uit de tap!!!